Dubai – “viên ngọc sa mạc” hấp dẫn Mọc lện từ vùng đất khô cằn với điều kiện khí hậu khắc nghiệt ở Trung Cận Đông, Dubai – một thành phố hiện đại, thịnh vượng và phát triển nhanh nhất…